Umowa kupna sprzedaży samochodu

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Sporządzenie takiej umowy jest bardzo ważne, gdyż jest to jedyny dokument wskazujący aktualnego właściciela pojazdu. Z tego względu wszystkie najważniejsze informacje powinny się w niej znaleźć. Wszystko trzeba zrobić w odpowiedni sposób, aby jej ważność nie uległa podważeniu przez żaden urząd. Niezależnie czy umowa kupna sprzedaży samochodu została stworzona ręcznie albo wykorzystano specjalny wzór. W obu przypadkach muszą się znaleźć konkretne informacje, tylko jakie?

Gdzie możemy znaleźć formularz sprzedaży samochodu?

W trakcie sprzedawania samochodu nie możemy zapomnieć o odpowiedniej umowie. Na nasze szczęście żyjemy w erze internetu. Dzięki temu możemy znaleźć wiele przydanych wzorów takich właśnie umów. Inna nazwa posługiwania się przez społeczeństwo odnośnie formularza sprzedaży to umową kupna-sprzedaży pojazdu. Bardzo dobrym rozwiązanie, jest skorzystanie ze wzroku wcześniej wysłanego nam przez ubezpieczyciela, szczególnie gdy nie mamy pojęcia jak w ogóle zacząć i jakie informacje umieścić. Mamy dwie możliwości pierwsza to wydrukowanie gotowej umowy, a druga to spisanie je w formie ręcznej. Najważniejsza, aby jej cała treść była treściwa łącznie z podpisami. Jest to ważne w kontekście zainteresowania się naszą sprawą przez organy. Jednakże, zanim cała papirologia zostanie zrobiona, pierw trzeba dokonać pewnych czynności, lecz jakich?

Od czego zacząć sprzedaż pojazdu?


Zarówno stronie sprzedającej, jak i kupującej zależy na jak najszybszym zrealizowaniu transakcji. Aby tak się stało trzeba począć odpowiednie kroki. Warto podkreślić, że podpisanie umowy znajduje się na samym końcu rozmów sprzedaży/kupna. Na samym początku ważne są oględziny samochodu i każdy sprzedający powinien to umożliwić potencjalnemu kupującemu. Dzięki temu kupujący sprawdzi faktyczny wygląd czy stan pojazdu oraz porówna go z ogłoszeniem. Dobrą praktyką jest również umożliwienie jazdy próbnej, podczas której samochód ulegnie sprawdzeniu pod kątem jazdy umożliwiając przy tym wykrycie usterek niewidocznych gołym okiem. Następnie można udać się do określonego warsztatu sprawdzić stan technicznych samochodu, wtedy obie strony muszą zdecydować jak będzie wyglądać opłata za tę usługę. Przegląd umożliwi  wykluczyć ewentualne wady ukryte pojazdu, przed którymi kupujący jest chronione przez okres nie dłuższy niż rok.

 

 

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Bezpieczna forma zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu

Podczas zakupu lub sprzedaży samochodu trzeba spisać stosowną umowę. Przepisy dopuszczają prawie dowolną formę jej zawarcia. Ważne, aby była czytelna i sformułowana w uczciwy sposób. Powinna mieć formę pisemną, abyśmy mogli ją przestawić w Wydziale Komunikacji podczas rejestracji auta, a także w Urzędzie Skarbowym.

Forma zawarcia umowy

Wiele wzorów umów można znaleźć w Internecie. Skorzystanie z jednego z nich to dobry pomysł, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne elementy. Umowa musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Nie muszą być wizualne identyczne, wystarczy, że zawierają te same postanowienia.

Nie ma więc przeciwwskazań, aby umowę spisać nawet ręcznie. Jest to oczywiście niewygodne, ale dozwolone przez polskie przepisy. Umowa kupna sprzedaży samochodu musi zawierać podpisy obu stron lub ich przedstawicieli legitymujących się stosownym upoważnieniem. Dokument musi też zawierać jasne określenie, kto występuje w roli sprzedawcy, a kto kupuje samochód.

Szczegółowe dane o stronach

Dane sprzedawcy i kupującego to bardzo istotne informacje, bo podczas rejestracji mogą zdarzyć się różne wątpliwości lub wystąpić nieścisłości. Dlatego umowa powinna zawierać nie tylko imiona i nazwiska stron, ale także numery PESEL, numery dowodów osobistych, a także dokładne adresy zameldowania i zamieszkania. Dane muszą być zgodne z tymi, które są wpisane w dowodzie rejestracyjnymi auta. Dotyczy to również wszystkich współwłaścicieli, jeśli występują w dokumentacji.

W sytuacji, gdy sprzedawca nie zarejestrował na siebie pojazdu przed sprzedażą, należy poprosić o dostarczenie oryginałów poprzednich umów. One również potrzebne do zarejestrowania samochodu. Co więcej, jeśli strony prowadzą działalność gospodarczą, trzeba umieścić nazwę i adres firmy oraz numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym stosownym rejestrze.

Informacje dotyczące pojazdu

Osobna część umowy to dane samochodu. Musimy wpisać jego markę, model i rok produkcji. Ważny jest numer rejestracyjny, numer nadwozia (czyli VIN), a także stan licznika. Ta ostatnia informacja nie jest wymagana, ale lepiej ją umieścić, aby później łatwiej zweryfikować ewentualne zmiany stanu faktycznego.

Umowa kupna sprzedaży samochodu musi zawierać informacje o kwocie transakcji oraz sposobie jej rozliczenia. Może być to gotówka, przelew wykonany w określonym terminie albo wykonany przed podpisaniem umowy. Ostatnim ważnym elementem jest data i miejsce zawarcia umowy oraz data początku jej obowiązywania. Obie informacje nie muszą być takie same, na przykład, auto może zostać zakupione w innym dniu, niż wydane nowemu właścicielowi.

Wszystkie szczegółowe dane na umowie kupna sprzedaży samochodu są ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa w trakcie rejestracji lub rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dzięki nim unikniemy wątpliwości związanych z ewentualnymi roszczeniami stron, które mogą być rozstrzygane polubownie lub poprzez postępowanie sądowe. Zawsze mamy nadzieję, że żadne problemy nie wystąpią, ale w praktyce lepiej się zabezpieczyć.

 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w formie papierowej lub online

Po sprzedaży samochodu musimy zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy kupna sprzedaży. W przeciwnym razie możemy być zmuszeni do zapłacenia kary wynoszącej od 200 do nawet 1000 złotych. Zgłoszenie sprzedaży samochodu Super Polisa można zrobić przez Internet, dlatego nie warto z tym czekać na ostatnią chwilę.

Właściwy urząd

Sprzedaż auta należy zgłosić do Wydziału Komunikacji właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Może być więc konieczna wizyta w Urzędzie Miasta, Urzędzie Dzielnicy (w Warszawie) lub Starostwie Powiatowym. Potwierdzeniem przyjęcia informacji jest pieczątka umieszczona na dokumencie. Dobrą praktyką jest też pobieranie oddzielnego pokwitowania przyjęcia zgłoszenia. Nie zawsze jest to potrzebne, ale w razie wątpliwości mamy dodatkowy dokument z wyraźną datą.

Zgłoszenie przez Internet

Jeśli zgłoszenie wykonujemy online, trzeba to zrobić na stronie internetowej gov.pl. Nie trzeba wtedy nic ręcznie potwierdzać w urzędach, a usługa jest darmowa. Trzeba mieć tylko aktywny Profil Zaufany, który można założyć za pośrednictwem serwisu bankowego. Jest to najwygodniejszy sposób nie tylko dlatego, że nie wymaga wychodzenia z domu. Podczas całej operacji nie zapomnimy o przekazaniu wszystkich niezbędnych informacji, bo strona prowadzi nas za rękę – krok po kroku. Jako potwierdzenie otrzymujemy dokument UPP, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Zgłoszenie w formie papierowej

Niezależnie od sposobu zgłoszenia sprzedaży auta, urząd musi uzyskać od nas trzy ważne grupy informacji. Należy przekazać szczegółowe dane samochodu, sprzedawcy lub kupującego. Jeśli robimy to w formie papierowej, trzeba przygotować pisemne oświadczenie o tym, że nie jesteśmy już właścicielem auta. Nie jest koniecznie korzystanie ze wzorów, ale można je znaleźć w Internecie.

Szczegółowe informacje

Pisemne zgłoszenie sprzedaży samochodu musi zawierać dane sprzedawcy i kupującego (imię, nazwisko i numer PESEL). Kolejne informacje to marka i model pojazdu oraz jego numer nadwozia (VIN). Należy też podać dotychczasowy numer rejestracyjny oraz potwierdzić sprzedaż za pomocą kopii umowy kupna sprzedaży. Dodatkowo należy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Cudzoziemcy muszą to zrobić za pomocą karty pobytu.

Urząd Skarbowy i ubezpieczyciel

Wszystkie dokument trzeba dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Wydziału Komunikacji. Nasze zgłoszenie zostanie zarejestrowane w urzędzie. Poza tym sprzedaż należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Wystarczy wypełnić deklarację PCC-3, na podstawie której zostanie naliczony podatek od wzbogacenia. O fakcie zmiany właściciela samochodu trzeba jeszcze poinformować ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC. W przeciwnym razie przedłużenie ważności może nastąpić według danych poprzedniego właściciela.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu trzeba wykonać jak najszybciej. Dzięki temu unikniemy kary oraz ewentualnych problemów ze strony firmy ubezpieczeniowej, która może mieć wątpliwości, kto jest aktualnym właścicielem auta. Jest to więc obowiązek, który trzeba dopełnić we własnym szeroko pojętym interesie.